[05-39] Równowaga Kwas octowy-metylocykloheksanon-woda

(dane dla 24°C w % mas.)

poprzednia strona     spis całości     spis rozdziału     następna strona

a) krzywa granicznej rozpuszczalności

Kwas octowy Metylocykloheksanon Woda   Kwas octowy Metylocykloheksanon Woda
0,0

10,0

20,0

27,0

28,8

30,0

30,7

30,7

30,9

31,2

31,5

31,3

31,4

0,6

1,0

3,0

7,0

8,7

9,9

11,2

12,5

13,8

15,5

18,7

20,0

22,0

99,4

89,0

77,0

66,0

62,5

60,2

56,8

56,8

55,3

53,2

49,8

48,7

46,5

33,0

30,7

31,9

30,2

29,8

28,8

29,4

27,6

25,2

21,1

16,2

0,7

0,0

27,4

34,8

35,5

37,2

43,1

44,1

45,1

51,7

58,4

67,8

75,1

85,6

98,6

39,6

34,5

32,6

32,3

27,1

27,1

25,4

20,6

16,4

11,0

8,6

4,7

1,4

b) cięciwy równowagowe

Kwas octowy w warstwie metylocykloheksanowej 5,1 14,9 15,3 26,9 30,2
wodnej 5,4 15,1 15,5 27,4 31,0