[05-40] Równowaga Metylocykloheksan-n - heptan-anilina

(dane dla 25°C w % mas.)

poprzednia strona     spis całości     spis rozdziału     następna strona

a) krzywa granicznej rozpuszczalności

Metylocykloheksan n-heptan Anilina   Metylocykloheksan n-heptan Anilina
0,0

9,1

18,5

21,3

34,0

41,2

45,8

60,0

66,8

71,1

73,1

92,2

82,8

73,0

70,1

57,0

49,6

44,7

30,0

23,1

18,6

16,4

7,8

8,2

8,5

8,6

9,0

9,2

9,4

10,0

10,1

10,3

10,5

82,9

88,2

0,0

2,1

4,0

5,9

9,3

12,2

14,1

16,0

6,1

0,0

5,9

5,6

4,9

4,4

3,3

1,9

0,9

0,0

11,0

11,8

94,1

92,5

91,0

90,0

87,0

86,0

85,0

84,0

b) cięciwy równowagowe

Metylocykloheksan w warstwie n-heptanowej 9,1 18,5 34,0 45,8 60,0
anilinowej 1,1 2,1 4,0 5,9 7,1
    66,8 71,1 73,1 82,9 88,2
    9,3 11,4 12,2 14,1 16,0