[05-42] Wybrane uklady dwuskladnikowe cieczy organicznych A i B wykazujacych organiczna wzajemna rozpuszczalnosc.

poprzednia strona     spis całości     spis rozdziału     następny rozdział

Ciecz A

 

Ciecz B

 

Rozpuszczalność cieczy A w cieczy B

Rozpuszczalność cieczy B w cieczy A

t.°C %mas.A t. °C %mas.B
alkohol metylowy cykloheksan 22 4,1 16 31,0
    31 6,1 29 38,3
    39 11,0 33 44,0
anilina cykloheksan 1 15,0 0 5,0
    16 18,0 10 8,1
    24 24,3 25 18,2
    31 51,9 31 44,0
anilina heksan 20 6,8 20 4,6
    40 14,6 40 13,4
anilina n-heptan 25 6,7 25 6,5
    70 50,0 63 30,0
anilina metylocykloheksan 25 12 25 16
    41 40    
anilina n-heksadekan 25 2,3 25 6,3
furfural heksan 20 4,7 20 5,2
    40 8,4 40 9,3
    60 14,2 60 13,5
furfural cykloheksan 20 5,8 20 11,6
    40 10,6 40 16,5
    60 23,6 60 30,0
furfural metylocykloheksan 20 5,3 20 3,2
    40 9,4 40 13,9
    60 18,8 60 23,1
furfural n-heptan 20 4,0 20 5,4
    40 7,5 40 7,7
    60 12,3 60 11,6
furfural dokozan 45 4,0 45 0,7
    80 9,7 80 2,2
gliceryna aceton 10 8,7 10 11,0
    20 9,3 20 12,0
    40 10,5 40 14,9
    60 13,8 60 19,1
    80 22 80 26
    96 47 96 47
gliceryna benzen 25 0,1 25 0,1
glikol etylenowy benzen 27 0,1 27 2,7
glikol etylenowy toluen 27 0,3 27 3,2