[05-41] Rozpuszczalność niektórych cieczy w cieczach - wybrane układy dwuskładnikowe woda (A), ciecz organiczna (B), wykazujące ograniczoną rozpuszczalność.

poprzednia strona     spis całości     spis rozdziału     następna strona

Ciecz B

Rozpuszczalność wody (A) w cieczy B

Rozpuszczalność cieczy (B) w wodzie
t.°C % mas. A t.°C % mas. B
alkohol amylowy 15 9,2 7 3,4
  34 10,2 15 2,7
  70 12,9 23 2,4
  97 20,0 36 2,2
      72 2,3
      98 2,8
alkohol n-butylowy 5 18,9 5 9,1
  15 19,2 15 7,8
  25 19,6 25 7,0
  40 20,7 40 6,4
  70 24,5 70 6,3
  92 30,1 98 8,5
alkohol etylowy - 50 33,0    
  - 40 44,3    
  - 30 59,2    
  - 20 69,9    
  - 10 81,8    
  0 100    
anilina 8 4,9 0 2,9
  25 5,3 14 3,5
  36 5,7 23 3,6
  51 6,5 35 3,9
  75 8,1 61 4,7
  97 19,4 93 6,7
benzen 0 0,03 0 0,14
  20 0,06 20 0,16
  40 0,11 40 0,20
  60 0,21 60 0,26
  80 0,36 80 0,34
      100 0,45
benzyna 10 0,006 10 0,003
  25 0,010 25 0,005
chlorobenzen 20 0,2 20 0,049
chloroform 0 0,02 0 0,99
  10 0,04 10 0,87
  20 0,06 20 0,80
  30 0,09 30 0,75
  40 0,12 40 0,72
  50 0,15 50 0,74
cykloheksan     10 0,002
      20 0,010
      35 0,025
      50 0,045
cyklocheksanol 0 10,0 0 5,4
  20 11,1 20 4,0
  50 12,9 50 3,1
  100 17.0 100 3,9
czterochlorek wegla 0 0,007 0 0,097
  10 0,007 10 0,083
  20 0,008 20 0,080
  30 0,011 30 0,085
  50 0,024    
1,1,2,2-czterochloroetan 0 0,06 0 0,30
  20 0,09 20 0,28
  30 0,13 30 0,29
      40 0,31
eter etylowy 10 1,1 10 8,7
  25 1,3 25 5,8
  40 1,5 40 4,6
  60 1,8 60 3,6
eter dwu-n-propylowy 0 0,4 0 1,05
  10 0,3 10 0,71
  20 0,4 20 0,54
  25 0,5 25 0,49
eter dwuizopropylowy 0 0,77    
  20 0,86    
  40 0,91    
eter dwu-n-butylowy 25 0,2 25 0,2
etylobenzen     15 0,014
      22 0,020
fenol 13 26,9 15 7,7
  25 29,2 22 7,9
  4.1 33,9 40 9,5
  64 50,0 49 11,5
  66 34,0 64 20,0
furfural 10 4,0 10 7,8
  25 5,0 25 8,0
  40 6,1 40 8,3
  70 9,9 70 11,5
  100 16,6 100 19,1
gliceryna - 40 36,8    
  - 30 43,9    
  - 20 53,8    
  - 10 69,2    
  0 100,0    
glikol etylenowy - 50 40,0    
  - 40 47,7    
  - 30 54,4    
  - 20 64,2    
  - 10 78,8    
  0 100,0    
n-heptan     10 0,008
      15 0,011
      20 0,013
      25 0,016
keton metyloetylowy 22 32,9 16 41,2
  36 24,7 26 33,5
  70 23,0 62 23,4
  99 24,7 86 21,1
      95 20,0
keton metyloizobutylowy 20 2,4 20 2,0
  25 2,1 25 1,9
  30 2, 2 30 1,8
keton. dwuetylowy 29 2,2 3 6,4
  65 4,2 28 4,1
  89 5,6 43 3,3
      83 3,3
keton dwu-n-propylowy 25 1,1 0 0,73
      20 0,44
      40 0,35
      60 0,31
ksylen 10 0,019 10 0,008
  25 0,039 25 0,013
metylocykloheksanon 25 1,4 25 0,6
nafta 22 0,50 22 0,23
nitrobenzen 9 0,25 0 0,17
  20 0,28 20 0,19
  40 0,37 40 0,23
  60 0,50 60 0,32
  80 0,74 80 0,60
  100 1,2 100 1,0
octan etylu 0 2,3 0 10,1
  20 3,0 20 7,9
  30 3,4 30 7,2
  50 4,5 50 6,1
n-oktan     0 0,0014
      20 0,0055
      40 0,0080
toluen 0 0,01 10 0,037
  20 0,04 20 0,051
  40 0,08 40 0,069
  60 0,15    
  90 0,38    
1,1,2-trójchloroetan 0 0,06 0 0,46
  20 0,10 20 0,43
  30 0,16 40 0,47
trójchloroetylen 0 0,012    
  10 0,018    
  20 0,025    
  30 0,037