[06-11] Ciepło adsorpcji substancji organicznych na węglu aktywnym

poprzednia strona     spis calosci     spis rozdzialu     nastepna strona

Wzór Ciepło adsorpcji
kJ/kmol  ads. gazu kJ/kg  ads. gazu
C2H5OH 62900 1570
CH3OH 54900 1710
C3H7OH 68700 1150
C6H6 61600 788
benzyna 50500 629
C2H5Br 58500 552
CH3(CH2)3Cl 65400 705
CH3CHCLC2H5 60500 650
(CH3)3CCl 57000 616
C2H5Cl 50500 780
CH3CHClCH3 54900 695
CH3Cl 58600 765
CH3(CH2)2Cl 61200 780
CHCH3 60800 507
CCl4 64100 415
CH2Cl2 52000 608
CS2 52400 690
(C2H5)2O 65000 878
C2H5J 58600 376
CH4 18900 1180
HCOOC2H5 60800 820
CO2 25800 587

Uwaga: wartość ciepła adsorpcji podano dla warunków pochłaniania 1 kmol pary przez 500 kg węgla w temperaturze 0°C (z wyjątkiem benzyny, dla której nie podaje się zależności między ilościami sorbenta i adsorbowanego gazu).