[06-12] Wartości stałych m i n we wzorze uzależniającym ciepło adsorpcji od ilości pochłoniętej pary przez węgiel q=m×an

poprzednia strona     spis calosci     spis rozdzialu     nastepna strona

q = m×an

gdzie :
q -ciepło adsorpcji, J/kg sorbenta,
a - ilość pary zaadsorbowanej, m3/kg sorbenta

Substancja Wzór n m
benzen C6H6 0,959 4,26
bromek etylu C2H5Br 0,900 7,46
jodek etylu C2H5J 0,956 4,06
alkohol metylowy CH3OH 0,938 4,71
dwusiarczek węgla CS2 0,9205 5,49
chlorek etylu C2H5Cl 0,915 5,38
chloroform CHCl3 0,935 5,41
czterochlorek węgla CCl4 0,930 6,09
alkohol etylowy C2H5OH 0,928 5,94
eter etylowy (C2H5)2O 0,9215 6,70
mrówczan etylu HCOOC2H5 0,9075 7,41

Uwaga : Zależność podana dla substancji organicznych, których ciepło adsorpcji nie zależy od temperatury.