[06-13] Własności sorbentów

poprzednia strona     spis calosci     spis rozdzialu     nastepna strona

Własności Węgiel aktywny Żel glinowy Żel krzemionkowy
skład chemiczny H2O: 0,5÷2,5% Al2O3: 92% SiO2: 99,5%
popiół: 0,5÷4,0% Na2O: 7%  
reszta: C SiO2: 1%  
  TiO2: 0,01%  
wielkość ziaren 1,7÷4 mm 2÷6 mm 2÷8 mm
gęstość, kg/m3 1750÷2100 3250÷3350 2100÷2300
gęstość pozorna, kg/m3 700÷900 1600 700
gęstość usypowa, kg/m3 300÷500 350÷850 650÷750
przeciętna porowatość 50÷75% 50÷58% 50÷65%
powierzchnia czynna 600÷1200 m2/g 300 m2/g 600 m2/g
przewodność cieplna
przy 30°C, W/m×K
0,18÷0,28 0,20 0,20
ciepło właściwe, J/kg×K 840 1000 920
temperatura adsorpcji 5÷50°C 0÷25°C 5÷35°C
temperatura desorpcji 105÷115°C
wyjątkowo 300°C
175÷320°C 150÷175°C
prędkość liniowa, m/s 0,1÷0,6 0,12÷0,5 0,12÷0,5
spadek ciśnienia na 1 m sorbenta
przy prędkości powietrza :
 
0,1 m/s 300 N/m2 450 N/m2 -
0,2 m/s 700 N/m2 800 N/m2 -
0,3 m/s 1300 N/m2 1450 N/m2 -
zaadsorbowane ilości wody
przy przebiciu
- 12÷14 10÷20
w stanie nasycenia 30÷40 20÷25 40÷50
zdolność chłonna CCl4
zawieszonego w powietrzu
przy 20°C
50÷90 20÷30 15÷35
obciążenie resztkowe CCl4 przy
25°C w strumieniu powietrza po 6 godz.
25÷40 0,5÷1,0 22,0