[07-02] Kinematyczne współczynniki dyfuzji gazów i par

poprzednia strona     spis całości     spis rozdziału     następna strona

Układ P
kN/m2
t
°C
D
A B m2/s×104 m2/h
argon hel 100,1 15 0,703 0,253
azot dwutlenek węgla 101,3 15 0,158 0,0568
azot etylen 101,3 27 0,187 0,0673
azot tlenek węgla 101,3 15 0,211 0,0759
amoniak powietrze 101,3 0 0,198 0,0731
amoniak powietrze 101,3 25 0,28 0,0972
benzen hel 101,3 25 0,334 0,1385
brom argon 101,3 0 0,0861 0,0310
brom chlorowodór 101,3 0 0,0869 0,0313
brom dwutlenek węgla 101,3 0 0,0863 0,0311
brom metan 101,3 0 0,156 0,0561
brom wodór 101,3 0 0,563 0,2030
dwutlenek węgla metan 101,3 0 0,153 0,0551
dwutlenek węgla propan 101,3 25 0,0865 0,0311
dwutlenek węgla powietrze 101,3 0 0,138 0,0497
dwutlenek węgla powietrze 101,3 25 0,164 0,059
dwutlenek węgla wodór 99,8 18 0,606 0.21S5
dwusiarczek węgla powietrze 101,3 25 0,107 0,0385
etan metan 101,3 20 0,163 0,0586
hel argon 101,3 0 0,641 0,2308
jod azot 101,3 0 0,0654 0,0235
jod powietrze 101,3 0 0,097 0,0349
podtlenek azotu dwutlenek węgla 101,3 0 0,096 0,0346
powietrze dwufenyl 101,3 218 0,160 0,0576
powietrze nitrobenzen 101,3 25 0,0868 0,0313
powietrze n-oktan 101,3 25 0,0602 0,0217
propan etan 101,3 20 0,085 0,0306
rtęć azot 0,4 19,4 32,3 11,63
rtęć wodór 101,3 0 0,53 0,191
sód azot 101,3 15 20,4 7,35
tlen azot 101,3 0 0,181 0,0652
tlen tlenek węgla 101,3 0 0,185 0,0666
tlen amoniak 101,3 20 0,253 0,0910
tlenek węgla dwutlenek węgla 101,3 0 0,137 0,0493
tlenek węgla wodór 101,3 0 0,622 0,224
tlenek węgla tlen 101,3 0 0,185 0,666
tlenek węgla etylen 101,3 0 0,116 0,0418
wodór tlen 101,3 0 0,697 0,2509
wodór tlen 100,3 14 0,778 0,2805
wodór dwutlenek siarki 101,3 0 0,480 0,1728
wodór azot 101,3 0 0,674 0,2426
wodór azot 100,6 12,5 0,739 -
wodór podtlenek azotu 101,3 0 0,535 0,1926
wodór tlenek węgla 101,3 0 0,651 0,2344
wodór metan 101,3 0 0,625 0,2250
wodór etylen 101,3 0 0,486 0,1750
wodór etylen 101,3 20 0,483 0,1740
wodór etan 101,3 0 0,459 0,1652
wodór propan 101,3 27 0,450 0,1622
wodór czterochlorek węgla 101,3 23 0,345 0,1244
wodór hel 101,3 25 1,64 0,591
wodór amoniak 101,3 25 0,849 0,306
wodór chlorowodór 101,3 21 0,795 0,286