[07-03] Dynamiczne współczynniki dyfuzji gazów i par w temperaturze 25°C

poprzednia strona     spis całości     spis rozdziału     następna strona

Układ ΔABBA
A B mol/m×s×102 kmol/m×h
para wodna powietrze 0,09 0,003240
amoniak powietrze 0,089 0,003204
dwutlenek węgla powietrze 0,062 0,002232
wodór powietrze 0,281 0,010116
tlen powietrze 0,077 0,002772
dwutlenek siarki powietrze 0,055 0,001980
tlenek węgla powietrze 0,090 0,003240
wodór dwutlenek siarki 0,227 0,008172
wodór podtlenek azotu 0,248 0,008928
wodór metan 0,268 0,009648
wodór etylen 0,239 0,008604
wodór azot 0,278 0,010008
dwutlenek węgla azot 0,062 0,002232
dwutlenek węgla metan 0,072 0,002592
dwutlenek węgla etylen 0,055 0,001930
powietrze octan etylu 0,034 0,001224
powietrze kwas octowy 0,046 0,001656
powietrze metanol 0,062 0,002232
powietrze etanol 0,048 0,001723
powietrze benzen 0,035 0,001260
powietrze n-oktan 0,026 0,000936
wodór octan etylu 0,137 0,004932
wodór kwas octowy 0,182 0,006552
wodór metanol 0,225 0,008100
wodór etanol 0,183 0,006588
wodór benzen 0,146 0,005256
dwutlenek węgla octan etylu 0,027 0,000972
dwutlenek węgla kwas octowy 0,037 0,001332
dwutlenek węgla metanol 0,050 0,001800
dwutlenek węgla etanol 0,038 0,001368
dwutlenek węgla benzen 0,029 0,001044