[07-00] Dyfuzja

spis rozdziałów

[07-01] Kinematyczne współczynniki dyfuzji gazów i par pod ciśnieniem atmosferycznym
[07-02] Kinematyczne współczynniki dyfuzji gazów i par
[07-03] Dynamiczne współczynniki dyfuzji gazów i par w temperaturze 25°C
[07-04] Zależność kinematycznego współczynnika dyfuzji od temperatury
[07-05] Obliczanie kinematycznego współczynnika dyfuzji w gazach
[07-06] Wartość liczby Schmidta dla gazów i par w powietrzu w temperayurze 25°C pod ciśnieniem atmosferycznym
[07-07] Kinematyczne współczynniki dyfuzji dla cieczy w temperaturze 20°C, roztwory rozcieńczone
[07-08] Dynamiczne współczynniki dyfuzji dla cieczy w temperaturze 20°C
[07-09] Wartość liczby Schmidta dla cieczy w temperaturze 20°C, roztwory rozcieńczone

do góry