[07-05] Obliczanie kinematycznego współczynnika dyfuzji w gazach

poprzednia strona     spis całości     spis rozdziału     następna strona

Do obliczeń stosujemy wzór Gillilanda:

wzor.gif (3714 bytes)

gdzie :

 

 

 

 

 

D1,2 - kinematyczny wsp. dyfuzji, m2/s

P - ciśnienie całkowite, N/m2

V1,V2 - objętości molowe ciekłych składników 1 i 2 w temperaturach
wrzenia, obliczone z udziałów atomowych, m3/mol

M1,M2 - masy cząsteczkowe składników 1 i 2 kg/mol

T - temperatura, K

 

Objętości atomowe i strukturalne w fazie ciekłej w temperaturze wrzenia, m3/mol×106

węgiel 14,8   fluor 8,7
wodór 3,7 chlor 21,6
tlen-   brom 27,0
wiązanie podwójne 7,4 siarka 25,6
estry metylowe l etery 9,1 pierścień -  
estry etylowe l etery 9,9 trój członowy -6,0
wyższe estry i etery 11,0 czteroczłonowy -8,5
kwasy 12,0 pięcioczłonowy -11,5
tlen związany z S, P, N 8,3 aze ścioczłonowy -15,0

Objętości molowe skroplonych gazów w temperaturz wrzenia, m3/mol×106

azot     naftalenowy -30,0
aminy jednorzędowe 10,5 antracenowy -47,5
aminy dwurzędowe 12,0 amoniak 25,8
wodór 14,3 chlor 48,4
tlen 25,6 brom 53,2
azot 31,2 jod 71,5
tlenek azotu 23,6 woda 18,9
podtlenek azotu 36,4 dwutlenek węgla 34,0
siarkowodór 32,9 dwutlenek siarki 44,8
powietrze 29,9    
tlenek węgla 30,7