[07-06] Wartości liczby Schmidta dla gazów i par w powietrzu w temperaturze 25°C pod ciśnieniem atmosferycznym

poprzednia strona     spis całości     spis rozdziału     następna strona

Substancja

Sc

 

Substancja

Sc

amoniak 0,67 kwas izokapronowy 2,58
dwutlenek węgla 0,94 dwuetyloamina 1,47
wodór 0, 22 butyloamina 1,53
tlen 0,75 anilina 2,14
woda 0,60 chlorobenzen 2,12
dwusiarczek węgla 1,45 chloro toluen 2,38
eter etylowy 1,66 bromek propylu 1,47
metanol 0,97 jodek propylu 1,61
alkohol etylowy 1,30 benzen 1,76
alkohol propylowy 1,55 ksylen 2,18
alkohol butylowy 1,72 etylobenzen 2,01
alkohol aniylowy 2,21 propylobenz en 2,62
alkohol heksylowy 2,60 dwufenyl 2,28
kwas mrówkowy 0,97 n-oktan 2,58
kwas octowy 1,16 mezytylen 2,31
kwas propionowy 1,56    
kwas izomasłowy 1,91    
kwas walerianowy 2,31