[02-02] Współczynnik oporu ośrodka λ jako funkcja liczby Reynoldsa Re
dla cząstek kulistych

poprzednia strona     spis całości     spis rozdziału     następna strona

Re λ   Re λ   Re λ   Re λ
0,1 240 10 4,10 700 0,5 5×104 0,49
0,3 80 20 2,55 1000 0,46 7×104 0,50
0,5 49,5 30 2,00 2000 0,42 105 0,48
0,7 36,5 50 1,50 3000 0,40 2×105 0,42
1,0 26,5 70 1,25 5000 0,38 3×105 0,20
2,0 14,4 100 1,07 7000 0,39 4×105 0,084
3,0 10,4 200 0,77 10000 0,40 6×105 0,10
5,0 6,9 300 0,65 20000 0,45 106 0,13
7,0 5,4 500 0,55 30000 0,47 3×106 0,20