[02-00] Klasyfikacja hydrauliczna i sitowa

spis rozdziałów

[02-01]  Zależność współczynnika oporu λ od liczby Reynoldsa Re i sferyczności ψ dla ciał niekulistych izometrycznych
[02-02] Współczynnik oporu ośrodka λ jako funkcja liczby Reynoldsa Re dla cząstek kulistych
[02-03] Wartości funkcji Re = F(λ ×Re2)   oraz Re = f (λ / Re)
[02-04] Normy sit
[02-05] Normy sit polskich. Sita tkane o oczkach kwadratowych, ogólnego przeznaczenia (wyciąg z PN-67/M-94000)
[02-06] Normy sit polskich. Blachy dziurkowane o oczkach okrągłych (cylindrycznych) (wyciąg z PN-65/M-94063)