[03-15] Dynamiczny współczynnik lepkości cieczy.

poprzednia strona     spis całości     spis rozdziału     następna strona

Ciecz Temperatura

t

°C

Dynamiczny współczynnik lepkości

η×104

N×s/m2

aceton 25 3,19
alkohol amylowy 25 45,54
alkohol etylowy 10

20

30

14,72

12,00

10,00

alkohol metylowy 8,92

19,91

25

7,11

6,11

5,50

alkohol propylowy 12

25

26,19

19,00

amoniak 33,5 2,50
anilina 15

25

35

53,04

42,63

27,08

benzen 15

20

25

7,00

6,39

6,00

benzyna 18 5,03
brom 12,6

19,1

32,0

10,69

10,00

8,89

eter etylowy 18

25

2,40

2,21

gliceryna (0,8% wody) 18 139,27
kwas azotowy (bezwodny) 10

20

40

10,72

9,91

7,00

kwas siarkowy (bezwodny) 10

20

40

352,4

242,1

131,1

kwas octowy 15

25

13,19

11,19

rtęć 10,14

18

31,15

16,22

15,80

15,00

toluen 8

19

25

6,69

5,80

5,50