[04-22] Wartość współczynnika przenikania ciepła K w przemysłowych wyparkach przy podgęszczaniu roztworu cukru według prób Kerra

poprzednia strona     spis całości     spis rozdziału     następna strona

Rodzaj wyparki Ciśnienie, kN/m2
1546,5 135,8 128,9 122,0 115,1 108,3 101,3 94,5
K, W/m2×K
A - 2355 2298 2213 2128 2071 1986 1902
B 2326 2270 2213 2128 2071 2014 1901 1760
C - 3859 3803 3774 3746 3717 3661 3604
D - 2497 2497 2469 2440 2412 2339 2270
Rodzaj wyparki Ciśnienie, kN/m2
87,7 81,1 74,3 67,5 60,7 53,9 47,2 40,4 33,6
K, W/m2×K
A 1788 1675 1665 1456 1334 1078 823 540 -
B 1703 1561 1476 1334 1135 936 766 - -
C 3377 3206 2866 2469 1872 1135 - - -
D 2213 2100 1986 1872 1646 1391 1135 851 568

A - standartowa wyparka z rurami pionowymi (wyparka Roberta)
B - standartowa wyparka z rurami poziomymi
C - wyparka Lilie (o rurach poziomych zraszanych roztworem)
D - wyparka Kestnera (pionowa)