[04-28] Ciepło rozpuszczania Qr związków organicznych w wodzie.

poprzednia strona     spis całości     spis rozdziału     następny rozdział

Wartości Qr odnoszą się do 1 mola związku rozpuszczonego w n molach wody. Znak (+) oznacza, że podczas rozpuszczania ciepło jest pochłaniane, znak (-) - wydzielanie.

Nazwa

t

°C

Liczba moli wody n

Qr

kJ/mol

anilina 15 200 +0,4
aniliny chlorowodorek 15 200 +11,3
fenol (s) 16 424 +11,6
gliceryna 20 200 -5,9
hydrochinon 16 282 +18,7
o-krezol 15 350 +13,7
kwas benzoesowy 15 100 +27,2
kwas chlorooctowy 15 100 +9,8
kwas mrówkowy 15 100 +9,8
kwas octowy (s) 15 100 +8,9
kwas octowy (c) 15 100 -1,0
kwas pikrynowy 15 100 +31,8
kwas szczawiowy 15 100 +9,6
kwas trójchlorooctowy 15 100 -12,1
laktoza 15 100 +7,7
laktoza tp. - +15,5
mrówczan amonowy 15 200 +12,1
mrówczan sodowy 15 200 +2,1
octan amonowy 24 200 -1,1
octan salicylowy 15 100 +35,6
octan sodowy 16 200 -16,2
octan sodowy 3H2O 21 200 +19,3
sacharoza 15 200 +38,2
szczawian amonowy 15 200 +33,6
szczawian amonowy H2O 15 200 +48,2