[05-01] Równowaga aceton-benzen-woda

(dane dla 30°C w % mas.)

poprzedni rozdział     spis całości     spis rozdziału     następna strona

a) krzywa granicznej rozpuszczalności

Aceton Benzen Woda   Aceton Benzen Woda
5,8

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

64,1

0,2

0,2

0,4

0,9

1,8

4,1

11,2

23,8

94,0

89,8

79,6

69,1

58,2

45,9

28,8

12,1

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

5,0

0,0

32,8

46,3

58,0

69,0

79,4

89,8

94,9

99,9

7,2

3,7

2,0

0,9

0,6

0,2

0,1

0,1

b) cięciwy równowagowe

Aceton w warstwie benzenowej 5,8 13,1 30,4 47,2
wodnej 5,0 10,0 20,0 30,0
        58,9 64,1
        40,0 50,0