[05-02] Równowaga aceton-1,1,2,2-czterochloroetan-woda

(dane dla 25°C w % mas.)

poprzednia strona     spis całości     spis rozdziału     następna strona

a) krzywa granicznej rozpuszczalności

Aceton Czterochloroetan Woda   Aceton Czterochloroetan Woda
8,8

27,6

32,1

53,4

55,8

59,1

59,3

89,1

70,6

65,7

34,8

33,6

26,8

23,3

1,3

1,9

2,1

11,2

10,4

14,2

17,4

58,5

58,3

49,8

40,3

33,3

23,7

20,4

18,0

5,4

2,1

0,8

0,3

20,8

23,7

45,3

57,6

65,8

76,0

b) cięciwy równowagowe

Aceton w warstwie czterochloroetanowej 7,1 13,4 19,2 24,8
wodnej 3,0 6,6 11,4 15,6
    30,0 35,4 39,2 43,9
    20,6 24,5 27,7 33,0