[05-03] Równowaga aceton-czterochlorek węgla-woda

(dane dla 25°C w % mas.)

poprzednia strona     spis całości     spis rozdziału     następna strona

a) krzywa granicznej rozpuszczalności

Aceton Czterochlorek węgla Woda   Aceton Czterochlorek węgla Woda
2,5

10,1

12,2

20,0

22,1

27,9

31,1

38,0

40,8

45,9

48,2

49,5

50,6

54,9

0,0

0,1

0,1

0,2

0,3

0,5

0,6

1,1

1,3

2,6

3,3

4,3

4,7

7,5

97,5

89,8

87,7

79,8

77,6

71,6

68,3

60,9

57,9

51,5

47,9

46,2

44,7

37,6

59,7

59,7

51,4

49,2

47,0

42,1

39,3

35,9

29,0

24,9

13,3

10,0

4,0

0,0

17,6

26,2

41,4

44,5

48,0

53,9

57,2

61,1

68,8

73,1

85,7

89,3

95,6

99,9

22,7

14,1

7,2

6,3

5,0

4,0

3,5

3,0

2,2

2,0

1,0

0,7

0,4

0,1

b) cięciwy równowagowe

Aceton w warstwie wodnej 10,1 22,1 31,1 40,8 48,2
czterochlorku węgla 4,0 13,3 24,9 39,3 49,2