[05-04] Równowaga aceton-chlorobenzen-woda

(dane dla 25°C w % mas.)

poprzednia strona     spis całości     spis rozdziału     następna strona

a) krzywa granicznej rozpuszczalności

Aceton Chlorobenzen Woda   Aceton Chlorobenzen Woda
0,0

3,1

18,1

26,5

30,5

43,3

45,8

49,3

56,0

59,1

61,3

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

1,9

2,4

3,4

7,2

11,3

15,9

99,9

96,9

81,6

72,9

69,0

54,8

51,8

47,2

36,9

29,7

22,8

62,1

62,1

62,0

59,2

49,4

37,5

26,0

20,3

17,5

16,6

0,0

20,5

22,5

23,9

33,6

47,5

60,8

72,9

78,8

81,8

82,9

99,8

17,8

15,4

14,0

7,2

3,0

1,7

1,1

0,7

0,6

0,6

0,2

b) cięciwy równowagowe

Aceton w warstwie chlorobenzenowej 2,5 7,0 13,7 20,9 31,9
wodnej 2,5 7,0 13,5 19,0 26,5
    37,5 49,4 59,2 61,1 60,6
    30,0 40,0 50,0 60,0 60,6