[05-05] Równowaga aceton-glikol etylenowy-benzen

(dane dla 27°C w % mas.)

poprzednia strona     spis całości     spis rozdziału     następna strona

a) krzywa granicznej rozpuszczalności

Aceton Glikol etylenowy Benzen   Aceton Glikol etylenowy Benzen
5,4

19,4

26,9

32,7

39,8

44,3

90,7

72,2

60,2

49,8

32,4

20,1

3,9

8,4

12,9

17,5

27,8

35,6

44,6

43,6

42,6

37,9

24,8

9,0

14,1

12,7

9,1

4,9

1,2

0,2

41,3

43,7

48,2

57,2

74,0

90,8

b) cięciwy równowagowe

Aceton w warstwie glikolowej 5,5 10,2 13,5 16,0 22,0 32,2
benzenowej 2,5 6,8 12,5 25,0 37,8 44,0