[05-06] Równowaga aceton-glikol etylenowy-bromobenzen

(dane dla 25°C w % mas.)

poprzednia strona     spis całości     spis rozdziału     następna strona

a) krzywa granicznej rozpuszczalności

Aceton Glikol etylenowy Bromobenzen   Aceton Glikol etylenowy Bromobenzen
5,0

17,2

26,0

34,7

40,3

46,4

93,5

78,6

66,0

51,3

38,6

16,8

1,5

4,3

8,0

14,0

21,0

36,8

46,4

44,0

39,9

33,1

24,8

10,0

12,5

8,7

5,0

2,5

0,9

0,5

41,1

47,3

55,1

64,4

74,3

89,5

b) cięciwy równowagowe

Aceton w warstwie glikolowej 8,0 16,8 24,0 32,0
bromobenzenowej 12,0 24,0 36,0 45,7