[05-07] Równowaga aceton-glikol etylenowy-chlorobenzen

(dane dla 23°C w % mas.)

poprzednia strona     spis całości     spis rozdziału     następna strona

a) krzywa granicznej rozpuszczalności

Aceton Glikol etylenowy Chlorobenzen   Aceton Glikol etylenowy Chlorobenzen
0,0

8,0

16,7

34,1

40,0

44,5

46,5

99,6

90,1

78,8

50,9

37,8

25,5

15,9

0,4

1,9

4,6

15,0

22,1

30,0

37,5

44,4

39,8

36,0

31,6

22,0

12,0

0,0

8,1

4,7

3,4

2,4

2,0

1,5

1,0

47,6

55,6

60,7

66,0

76,0

86,5

99,0

b) cięciwy równowagowe

Aceton w warstwie glikolowej 5,0 16,8 24,0 27,0 31,6
chlorobenzenowej 5,0 23,0 36,0 42,0 46,0