[05-08] Równowaga aceton-glikol etylenowy-ksylen

(dane dla 25°C w % mas.)

poprzednia strona     spis całości     spis rozdziału     następna strona

a) krzywa granicznej rozpuszczalności

Aceton Glikol etylenowy Ksylen   Aceton Glikol etylenowy Ksylen
9,1

16,0

26,1

42,2

48,0

52,5

89,1

81,8

70,0

45,0

34,0

23,3

1,8

2,2

4,0

12,6

18,0

24,2

51,8

51,3

47,3

43,3

33,0

21,2

14,8

11,2

5,6

2,2

1,3

0,6

33,4

37,7

54,5

47,0

65,8

78,2

b) cięciwy równowagowe

Aceton w warstwie glikolowej 10,0 18,0 25,5 31,2 38,0 45,0
ksylenowej 9,0 22,3 35,2 46,0 52,0 52,0