[05-18] Równowaga alkohol etylowy-gliceryna-benzen

(dane dla 25°C w % mas.)

poprzednia strona     spis całości     spis rozdziału     następna strona

a) krzywa granicznej rozpuszczalności

Alkohol etylowy Gliceryna Benzen   Alkohol etylowy Gliceryna Benzen
8,8

10,0

14,5

19,0

25,0

28,5

32,0

34,2

35,7

36,9

37,0

36,9

89,8

89,6

82,5

76,5

68,1

62,2

55,1

48,7

42,2

35,3

31,5

29,8

1,4

1,4

3,0

4,5

6,9

9,3

12,9

17,1

22,3

27,8

31,5

33,3

36,9

36,4

35,6

33,6

31,3

29,5

26,2

21,9

16,2

10,4

6,3

1,4

26,0

21,8

17,5

12,4

8,7

6,4

4,0

2,3

1,1

0,6

0,3

0,2

37,1

41,8

46,9

54,0

60,0

64,1

69,8

75,8

82,7

89,0

93,4

98,4

b) cięciwy równowagowe

Alkohol etylowy w warstwie glicerynowej 8,8 14,9 19,1 24,0
benzenowej 1,4 6,3 10,4 16,1
    28,1 32,0 36,3  
    21,7 26,8 32,3