[05-34] Równowaga Kwas octowy-eter dwuizopropylowy-woda

(dane dla 23°C w % mas.)

poprzednia strona     spis całości     spis rozdziału     następna strona

a) krzywa granicznej rozpuszczalności

Kwas octowy Eter dwuizopropylowy Woda   Kwas octowy Eter dwuizopropylowy Woda
20,0

37,6

40,0

41,5

47,3

48,0

48,1

48,4

0,5

3,5

4,6

5,1

10,8

11,1

13,2

16,7

79,5

58,8

55,4

53,4

44,8

40,9

38,6

34,9

45,2

39,5

36,8

36,8

35,0

30,7

21,1

10,0

31,0

45,2

50,3

50,5

53,4

60,2

69,0

88,0

23,8

15,3

13,0

12,8

11,6

9,1

6,2

2,0

b) cięciwy równowagowe

Kwas octowy w warstwie eterowej 6,1 9,4 16,7 30,2 39,0
wodnej 16,1 21,9 33,5 46,3 42,1