[07-07] Kinematyczne współczynniki dyfuzji dla cieczy w temperaturze 20°C, roztwory rozcieńczone

poprzednia strona     spis całości     spis rozdziału     następna strona

Układ D
A B m2/s×109 m2/h×105
tlen woda 1,80 0,648
dwutlenek węgla woda 1,77 0,637
podtlenek azotu woda 1,51 0,544
amoniak woda 1,76 0,634
chlor woda 1,22 0,439
brom woda 1,2 0,432
wodór woda 5,13 1,847
azot woda 1,64 0,590
chlorowodór woda 2,64 0,950
siarkowodór woda 1,41 0,508
kwas siarkowy woda 1,73 0,623
kwas azotowy woda 2,6 0,936
acetylen woda 1.56 0,562
kwas octowy woda 0,88 0,317
metanol woda 1,28 0,461
etanol woda 1,00 0,360
propanol woda 0,87 0,313
butanol woda 0,77 0,277
alkohol allilowy woda 0,93 0,335
fenol woda 0,84 0,302
gliceryna woda 0,72 0,259
pirogalol woda 0,70 0,252
hydrochinon woda 0,77 0,277
mocznik woda 1,06 0,382
rezorcyna woda 0,80 0,288
uretan woda 0,92 0,331
laktoza woda 0,43 0,155
maltoza woda 0,43 0,155
glikoza woda 0,60 0,216
mannit woda 0,58 0,209
rafinoza woda 0,37 0,133
sacharoza woda 0,45 0,162
chlorek sodowy woda 1,35 0,486
wodorotlenek sodowy woda 1,51 0,544
dwutlenek węgla etanol 3,4 1,22
fenol etanol 0,8 0,288
chloroform etanol 1,23 0,443
fenol benzen 1,54 0,554
chloroform benzen 2,11 0,760
kwas octowy benzen 1,92 0,691
dwuchlorek etylenu benzen 2,45 0,882