[07-08] Dynamiczne współczynniki dyfuzji dla cieczy w temperaturze 20°C

poprzednia strona     spis całości     spis rozdziału     następna strona

Układ ΔAB ΔAB
A B kmol/m×h mol/m×s
tlen woda 3,5932 0,9981
dwutlenek węgla woda 3,5322 0,9812
podtlenek azotu woda 3,0165 0,8379
amoniak woda 3,5155 0,9765
chlor woda 2,4343 0,6762
brom woda 2,3954 0,6654
wodór woda 10,2416 2,8448
azot woda 3,2716 0,9098
chlorowodór woda 5,2678 1,4633
siarkowodór woda 2,8169 0,7825
kwas siarkowy woda 3,4545 0,9596
kwas azotowy woda 5,1901 1,4417
acetylen woda 3,1163 0,8656
kwas octowy woda 1,7578 0,4883
metanol woda 2,5562 0,7101
etanol woda 1,9962 0,5545
propanol woda 1,7356 0,4821
butanol woda 1,5360 0,4267
alkohol allilowy woda 1,8559 0,5155
fenol woda 1,6746 0,4652
gliceryna woda 1,4362 0,3989
pirogalol woda 1,3973 0,3881
hydrochinon woda 1,5360 0,4267
mocznik woda 2,1182 0,5884
rezorcyna woda 1,5970 0,4436
uretan woda 1,8354 0,5098
laktoza woda 0,8595 0,2388
maltoza woda 0,8595 0,2388
glikoza woda 1,1977 0,3327
mannit woda 1,1589 0,3219
rafinoza woda 0,7375 0,2049
sacharoza woda 0,8983 0,2495
chlorek sodowy woda 2,6949 0,7486
wodorotlenek sodowy woda 3,0165 0,8379
dwutlenek węgla etanol 2,0899 0,5805
fenol etanol 0,4933 0,1370
chloroform etanol 0,7589 0,1636
fenol benzen 0,6233 0,1731
chloroform benzen 0,8550 0,2375
kwas octowy benzen 0,7774 0,2159
dwuchlorek etylenu benzen 0,9923 0,2756