[07-09] Wartość liczby Schmidta dla cieczy w temperaturze 20°C, roztwory rozcieńczone

poprzednia strona     spis calosci     spis rozdzialu     nastepna strona

Substancja rozpuszczana

Rozpuszczalnik

Sc

 

Substancja rozpuszczana

Rozpuszczalnik

Sc

tlen woda 558 gliceryna woda 1400
dwutlenek wegla woda 568 pirogalol woda 1440
podtlenek azotu woda 665 hydrochinon woda 1300
amoniak woda 570 mocznik woda 946
chlor woda 824 rezorcyna woda 1260
brom woda 840 uretan woda 1090
wodór woda 196 laktoza woda 2340
azot woda 613 maltoza woda 2340
chlorowodór woda 381 mannit woda 1730
siarkowodór woda 712 rafinoza woda 2720
kwas siarkowy woda 580 sacharoza woda 2230
kwas azotowy woda 390 chlorek sodowy woda 745
acetylen woda 645 wodorotlenek sodowy woda 665
kwas octowy woda 1140 dwutlenek węgla etanol 445
metanol woda 785 fenol etanol 1990
etanol woda 1005 chloroform etanol 1230
propanol woda 1150 fenol benzen 479
butanol woda 1310 chloroform benzen 350
alkohol allilowy woda 1080 kwas octowy benzen 384
fenol woda 1200 dwuchlorek etylenu benzen 301