[08-00] Suszenie

spis rozdziałów

[08-01] Dane do obliczeń wilgotnego powietrza pod ciśnieniem atmosferycznym (101,3 kN/m2)
[08-02] Psychrometryczna tabela dla powietrza poruszającego się z prędkością do 0,5 m/s
[08-03] Psychrometryczna tabela dla powietrza poruszającego się z prędkością do 2,5 m/s
[08-04] Objętość powietrza wilgotnego na 1 kg powietrza suchego V0  m3/kg ; p=99,3 kN/m2
[08-05] Wilgotność równowagowa w temperaturze 25°C (w procentach masowych suchego materiału)
[08-06] Wilgotności krytyczne