SYMBOLIKA KODU KRESKOWEGO EAN-13 barcode

Historia | Składniki | Kodowanie | Tablica Kodowania
Cyfra Kontrolna | Tablica Parzystości | Przykład

Odczytywanie i dekodowanie kodów kreskowych EAN-13.

  Sprzęt - czyli skanery kodów kreskowych

Czytniki Ręczne, Laserowe i CCD

Czytniki ręczne – to czytniki, w których aby odczytać kod kreskowy należy wziąć czytnik do ręki i skierować go na kod kreskowy. Wyjątkiem są czytniki mogące - oprócz odczytu z “z ręki” - opcjonalnie pracować na specjalnych podstawkach. Czytniki ręczne diodowe i laserowe wymagają zawsze odpowiedniego ustawienia kodu względem czytnika. Wynika to z faktu, że czytnik generuje jedną linię światła, która musi przeciąć kod na całej jego długości. Cecha ta wymaga od obsługującego większej koncentracji na obsłudze czytnika.

 • diodowe – to czytniki ręczne, w których źródłem światła są diody LED a elementem czytającym z reguły linijka CCD.
 • laserowe – to czytniki ręczne, w których źródłem światła jest dioda laserowa. Pozwala to na odczyt kodu z większej odległości (w zależności od typu czytnika od 6 cm). Zastosowanie diody laserowej umożliwia odczyt kodów słabej jakości (zafoliowanych, przybrudzonych, pomiętych)

Czytniki Ladowe Omiatające i Ręczno-Ladowe

 • Stacjonarne ladowe (laserowe) – to czytniki, które w odróżnieniu od czytników ręcznych generują nie jedną linię laserową, a siatkę przecinających się pod różnymi kątami w przestrzeni linii. Cecha ta pozwala na minimalną koncentrację obsługującego na pracy czytnika – wystarczy, że kod zostanie przesunięty przez obszar czytania czytnika.
 • poziome – to czytniki przeznaczone do wbudowania w boks kasowy. Obszar odczytu znajduje się nad czytnikiem – aby odczytać kod towaru wystarczy przesunąć towar nad czytniku (kod skierowany w dół)
 • pionowe – to czytniki “stojące” – obszar odczytu znajduje się z boku czytnika – wystarczy przesunąć towar obok czytnika (kod skierowany w stronę czytnika)
 • pionowo-poziome – to czytniki przeznaczone do zabudowy w boksach kasowych. Obszar odczytu znajduje się nad i z boku czytnika.
 • ręczno-ladowe – to czytniki które dzięki specjalnej konstrukcji mogą pracować jako czytniki stacjonarne i ręczne w odróżnieniu od czytników ręcznych kreślą siatkę linii w przestrzeni.

Odczytywanie przez skaner i dekodowanie kodów kreskowych jest troszkę bardziej skomplikowane od kodowania.
Oto problemy z jakimi musi się zmierzyć sprzęt i oprogramowanie w przykładowym punkcie kasowym supermarketu:

 1. kod kreskowy nieprecyzyjnie wydrukowany,
 2. powierzchnia nie jest płaska,
 3. nie jest równo podłożony,
 4. kod kreskowy jest podłożony 'do góry nogami'.

Z poszczególnymi problemami radzimy sobie w różny sposób.

Ad 1. Same paski mają powyżej 1cm wysokości, więc na takim obszarze na ogół znajdzie się miejsce dobrego druku. Tak długo kasjerka macha tymi paskami nad skanerem, aż usłyszy sygnał dźwiękowy potwierdzający prawidłowe wczytanie kodu (zgodność cyfry kontrolnej kodu z wczytanymi cyframi).
Jeśli to nie nastąpi, to niestety kasjerka ręcznie przepisuje kod cyfrowy - to w tym przypadku ostatnia deska ratunku. Ale i kasjerka może się pomylić. Przy błędnym wprowadzeniu kodu nie zgodzi się cyfra kontrolna i kasa nie przyjmie takiego kodu. W przypadku sukcesu na wyświetlaczu kasy pojawi się nazwa towaru odczytana z bazy danych. Jeśli to się nie zgodzi z tym co widać na ladzie, no to telefon albo zostawienie towaru.

Ad 2. Postępowanie takie jak w p. 1.

Ad 3. i 4. W zależności od typu skanera:
skanery liniowe wymagają aby tak ustawić naklejkę z kodem aby czerwony promień przemiótł wzdłuż naklejki.
skanery pryzmatyczne mają układ pryzmatów i lusterek, które w trakcie skanowania zmieniają co kilkanaście stopni kąt przemiatania w zakresie 0-360°. W jednym z tych położeń udaje się zwykle przemieść powierzchnię pasków i wczytać kod.
W obu typach skanerów oprogramowanie zapewnia, na podstawie wczytanej sekwencji zero-jedynkowej, 'odwrócenie' kolejności bitów i właściwą interpretację.

  Wykrywanie odwróconego kodu EAN-13


Zauważmy, że odwrócony kod kreskowy spełnia warunki czytelności znaków. W teraz lewej części każdy znak paskowy zaczyna się od białego i kończy czarnym. W prawej zaczyna się od czarnego a kończy białym. Czyli tak jak w nieodwróconym kodzie kreskowym. Oprogramowanie musi więc wejść w strukturę tj. sekwencję i dekodowanie znaków.

Odwrócony kod kreskowy przedstawmy jako ciąg zerojedynkowy z rozbiciem na sekcje.

 pocz. ochronny  101
 lewa część  0010111 0100111 0100001 0110011 0110011 0100001 
 środk. ochronny  01010
 prawa część  1100110 1011110 1110010 1001100 1110010 1000110 
 końc. ochronny  101

Rozpoznanie, że kod jest odwrócony nie jest trudne:

 1. w prawej części mamy w sekcjach parzystą i nieparzystą liczbę jedynek, a jak wynika z Tablicy Kodowania Parzystości w prawej części mogą być tylko parzyste kodowania,
 2. w lewej części na pierwszej pozycji mamy 4 jedynki (parzysta), a jak wynika z Tablicy Parzystości w tym miejscu prawidłowego kodu zawsze występuje nieparzysta liczba jedynek,
 3. w przypadku nieparzystego kodowania, sekwencji zerojedynkowej nie odpowiada żaden znak w Tablicy Kodowania Parzystości.

Wniosek jest jedyny: kod jest odwrócony. W istocie tylko druga przesłanka jest wystarczająca do jego wyciągniecia. 


      Generator kodów kreskowych EAN-13 on-line
      Techniczne szczegóły drukowania kodu paskowego
      Odczytywanie i dekodowanie kodów kreskowych EAN-13


Patrz także:
Symbology Index | UPC-A | UPC-E | EAN-8 | Bookland
UPC 2-Digit Supplement | UPC 5-Digit Supplement