SYMBOLIKA KODU PASKOWEGO EAN-13 barcode

Historia | Składniki | Kodowanie | Tablica Kodowania
Cyfra Kontrolna | Tablica Parzystości | Przykład

Wymagania techniczne  dotyczące symboli kodów kreskowych EAN-13 i EAN-8.

Kody kreskowe – nanoszone na okładkach książek i stronach tytułowych wydawnictw ciągłych – drukowane są przy pomocy wzorców symboli kodów kreskowych w postaci komputerowych plików graficznych w formacie EPS (Encapsulated PostSscript) lub oryginalnych klisz filmowych (master filmów) symboli kodów kreskowych, zamawianych u ich producentów (katalog tych firm udostępnia CKK). Symbole kodów kreskowych mogą być również nanoszone na etykietach samoprzylepnych.

 

Elementy symboli kodów kreskowych.

Symbol kodu kreskowego składa się z:

  • kresek, które są graficznym odzwierciedleniem numeru identyfikacyjnego,
  • wydrukowanego pod nimi numeru identyfikacyjnego, w postaci cyfr,
  • jasnego marginesu, otaczającego symbol kodu, o ściśle określonej szerokości.

Szczegółowe wymagania techniczne, odnośnie budowy symbolu, szerokości kresek, jasnego marginesu oraz sposobu umieszczania  numeru identyfikacyjnego zawiera norma

PN-90/0-79004 'Kod kreskowy EAN. Wymagania ogólne.'

Wielkości symboli kodów kreskowych EAN-13 i EAN-8.

Ze względu na techniczne ograniczenia sprzętu odczytującego symbole kodów kreskowych, ich wielkość musi się mieścić w ściśle określonych granicach. Dopuszczalną przez EAN International wielkością jest kod EAN o współczynniku powiększenia od 0,80 do 2,00 w stosunku do tzw. wielkości nominalnej. Każda z tych wielkości jest określonym pomniejszeniem lub powiększeniem tzw. wymiaru nominalnego symbolu kodu (SC2-wielkośc kodu EAN przy współczynniku powiększenia = 1), patrz Tablica poniżej.

 

Wymiary EAN-13 i EAN-8.
Oznaczanie wymiarów
S.C.
Współczynnik powiększenia Wymiary pomiędzy narożnymi punktami
EAN-13 EAN-8
szerokość wysokość szerokość wysokość
0 0,8 29,8321,0021,3817,31
1 0,9 33,5623,6324,0619,48
2 1,0 37,2926,2626,7321,64
3 1,1 41,0228,8929,4023,80
4 1,2 44,7531,5132,0825,97
5 1,4 52,2136,7637,4230,29
6 1,5 55,9439,3940,1032,46
7 1,7 63,3944,6445,4436,79
8 1,8568,9948,5849,4540,03
9 2,0 74,5852,5253,4643,28

 

W skrócie

Wymiary nominalne symbolu EAN-13 (dla współczynnika powiększenia 1,0):
    * szerokość modułu X: 0,33mm * wysokość kresek kodu: 22,85mm Minimalna szerokość cichych stref (marginesów): * z lewej strony kodu: 11 X * z prawej strony kodu: 7 X Znaki ograniczające są wydłużone o 5 X

 

Barwy symboli  kodów EAN.

Kod kreskowy odczytywany jest najczęściej przy pomocy czytnika wyposażonego w laser, który oświetla go wiązką promieni podczerwonych, a następnie bada ilość światła odbitego od powierzchni kodu. Jasne kreski (w praktyce drukarskiej są to zwykle barwy tła) odbijają więcej światła niż ciemne. To, co widzi skaner różni się znacznie od tego, co widzi ludzkie oko. Aby kod mógł zostać odczytany, pomiędzy barwami kresek i tła musi zostać zachowany  określony kontrast, widoczny dla skanera.

Uzyskanie pożądanego kontrastu uzależnione jest od dwóch czynników: barwy tła podłoża i barwy kresek. Wiele połączeń barw jest wprawdzie dobrze widocznych dla oka ludzkiego, jednakże niektóre z nich są zupełnie nieczytelne dla skanera. Przykładem mogą być barwy silnie odbijające światło, jak  np. złoty czy srebrny, które nie nadają się do drukowania kodów  kreskowych, bez względu na to, w jakich połączeniach barwnych zostaną zastosowane.

Tablice poniżej przedstawiają niektóre prawidłowe i nieprawidłowe połączenia kolorów symboli kodów kreskowych. Idealnym  zestawieniem  jest białe tło i czarne kreski, lecz niektóre inne  połączenia  mogą dać równie dobry efekt.

Przykłady prawidłowych połączeń kolorów symboli kodów kreskowych.
Barwy
prawidłowe
KRESKITŁO
czarnebiałe
niebieskie białe
zielone białe
ciemnobrązowebiałe
czarneżółte
niebieskieżółte
zieloneżółte
ciemnobrązoweżółte
czarnepomarańczowe
niebieskiepomarańczowe
ciemnobrązowepomarańczowe
czarnepomarańczowe

 

Przykłady nieprawidłowych połączeń kolorów symboli kodów kreskowych.
Barwy
 nieprawidłowe
KRESKI TŁO
żółte białe
pomarańczowe białe
czerwone białe
jasnobrązowe białe
czarne zielone
ciemnobrązowezielone
czarne niebieskie
czarne ciemnobrązowe
czerwone zielone
niebieskie zielone

 


      Generator kodów kreskowych EAN-13 on-line
      Techniczne szczegóły drukowania kodu paskowego
      Odczytywanie i dekodowanie kodów kreskowych EAN-13


Patrz także:
Symbology Index | UPC-A | UPC-E | EAN-8 | Bookland
UPC 2-Digit Supplement | UPC 5-Digit Supplement

(C) Copyright 2000 - 2025