SYMBOLIKA KODU EAN-8


Szybki skok: Wprowadzenie | Pochodzenie | Kodowanie | Struktura | Przykład

  Małe opakowanie z kodem EAN8
Towary, na których ze względu na ich niewielkie wymiary nie mieści się kod kreskowy EAN-13, można oznaczać kodem EAN-8. Kod EAN-8 zawiera 2- lub 3-cyfrowy kod systemu numerowego, po którym następuje 4- lub 5-cyfrowy kod produktu.
Ze względu na mniejszą pojemność numeryczną kod EAN-8 produktu jest przydzielany przez odpowiednie władze dla konkretnego produktu. Producent może zażądać kodu EAN-8 niezależnie od posiadania kodu producenta i puli numerów EAN-13 dla swoich produktów. Kody EAN-8 muszą być przechowywane w osobnej bazie danych, jako że nie ma możliwości przełożenia kodu EAN-8 na jego odpowiednik EAN-13.

Małe opakowanie z kodem EAN8 W Polsce kod systemu numerowego jest 3. cyfrowy i wynosi '590', a 4-cyfrowy numer indywidualny towaru nadawany jest firmie przez GS1 Polska. Globalny Numer Jednostki Handlowej w kodzie EAN-8 może być przyznany, jeżeli powierzchnia opakowania lub etykieta przeznaczona do zadrukowania jest nie większa od 40 cm2 albo jeżeli opakowanie okrągłe ma średnicę nie większą od 3 cm.

Ze względu na wyczerpanie puli numerowej dla EAN-13 danego producenta kody EAN-8 są nadawane także dużym produktom, które mają miejsce na kod EAN-13.

Uwaga: Na podstawie numeru EAN-8 lub EAN-13 można też zidentyfikować polskiego producenta na stronie gepir.pl/ (pod warunkiem, że przeglądarka obsługuje XML).
Dla towarów z Austrii, Danii, Niemiec, Polski i chyba z całej Europy producenta można zdekodować (nazwa firmy, adres, tel, fax, email) na stronie GS1 Germany www.gepir.de/

 EAN-8 a UPC-E

EAN-8 odpowiada kodowi UPC-E tylko w takim sensie, że daje możliwość zrobienia „krótkiego” kodu dla małych opakowań. Jak widać z poniższych ilustracji, kod paskowy EAN-8 jest krótszy od kodu EAN-13, jakkolwiek trochę dłuższy od kodu paskowego UPC-E.

UWAGA: Trzy kody paskowe po lewej są pokazane tylko w celu porównania wielkości. Nie przedstawiają kodu tego samego produktu ani takich samych wartości numerycznyh kodu.
Kody po prawej to naklejka na prawdziwym produkcie.

Tu podobieństwa się kończą. W przeciwieństwie do kodu UPC-E, w którym tylko 6 cyfr jest explicite kodowanych, EAN-8 jawnie koduje wszystkie osiem cyfr a parzystości nie mają żadnego znaczenia. To oznacza, że jakkolwiek EAN-13 jest kompatybilne z UPC-A, to EAN-8 nie jest w żaden sposób kompatybilne z UPC-E.

Inną różnicą między UPC-E i EAN-8 jest to, że UPC-E ma swój odpowiednik w UPC-A, a krótki kod UPC-E może być rozszerzone do UPC-A, gdyż 12 cyfr UPC-A jest skompresowanych do 8 cyfr UPC-E. Tak nie jest w przypadku kodu EAN-8.
Obliczenie cyfry kontrolnej kodu UPC-E przeprowadza się w rzeczywistości dla kodu UPC-A.

 Kodowanie

EAN-8 jest kodowany przy użyciu dwóch zestawów znaków EAN-13. Kod EAN-8 ma także cyfrę kontrolną, która jest obliczana w ten sam sposób jak dla kodu EAN-13. Zakładając, że chcemy zakodować 7-io cyfrowy numer "5902345", obliczamy sumę kontrolną w następujący sposób:

Kod paskowy 5 9 0 2 3 4 5
Pozycja O E O E O E O
Wagi 3 1 3 1 3 1 3
Obliczenia 5 * 3 9 * 1 0 * 3 2 * 1 3 * 3 4 * 1 5 * 3
Sumy cząstkowe 15 9 0 2 9 4 15

Suma wynosi 15 + 9 + 0 + 2 + 9 + 4 + 15 = 54. Należy dodać 6 do 54 aby uzyskać liczbę bez reszty podzielną przez 10, więc cyfrą kontrolną jest 6, a pełny numer kodu równa się "59023456".

 

Mały kalkulatorek do obliczania cyfry kontrolnej EAN-8
Wprowadź kod EAN-8 (7 cyfr): Cyfra kontrolna:

 Struktura

Kod paskowy EAN-8 ma następująca strukturę:

 1. Lewe paski ochronne (start sentinel), zakodowane jako 101.
 2. Dwie cyfry systemu numerowego, zakodowane jako 'lewe-nieparzyste'.
 3. Pierwsze dwie cyfry numeru produktu, zakodowane jako 'lewe-nieparzyste'.
 4. Środkowe paski ochronne (central sentinel), zakodowane jako 01010.
 5. Ostatnie trzy cyfry numeru produktu, zakodowane jako 'prawe'.
 6. Cyfra kontrolna zakodowana jako 'prawa'.
 7. Prawe paski ochronne (end sentinel), zakodowane jako 101.

 Przykład kodowania

Przez kodowanie danych "55123457" (kończąca '7' jest cyfra kontrolna), otrzymujemy jak niżej:

 1. Lewe paski ochronne (zawsze takie same): 101.
 2. 1-sza cyfra systemu EAN-8 [5]. zakodowana jako 'lewy nieparzysty', 0110001.
 3. 2-ga cyfra systemu EAN-8 [5]. zakodowana jako 'lewy nieparzysty', 0110001.
 4. 1-sza cyfra produktu [1]. zakodowana jako 'lewy nieparzysty', 0011001.
 5. 2-ga cyfra produktu [2]. zakodowana jako 'lewy nieparzysty', 0010011.
 6. Środkowe paski ochronne (zawsze takie same): 01010.
 7. 3-cia cyfra produktu [3]: zakodowana jako 'prawy', 1000010.
 8. 4-ta cyfra produktu [4]: zakodowana jako 'prawy', 1011100.
 9. 5-ta cyfra produktu [5]: zakodowana jako 'prawy', 1001110.
 10. cyfra kontrolna [7]: zakodowana jako 'prawy', 1000100.
 11. Prawe paski ochronne (zawsze takie same): 101.

W celu lepszego widzenia budowy kodu kreskowego, poniższy obrazek pokazuje kod kreskowy, ale każda cyfra i ciąg pasków kodu jest zaznaczona naprzemian zmieniającym się tłem. Nad kodem zaznaczono sekcje ponumerowane do 1 do 11, odpowiadające opisowi powyżej. Pamiętajmy, że '1' reprezentuje pasek, '0' reprezentuje przerwę.

Można porównać sekwencje binarne sekcji z obrazem graficznym poniżej:

ean8 barcode

Ciąg dalszy:
      Generator kodów kreskowych EAN-8, EAN-13 on-line
      Techniczne szczegóły drukowania kodu kreskowego
      Odczytywanie i dekodowanie kodów kreskowych EAN-13 w budowie


Patrz także:
Symbology Index | UPC-A | UPC-E | EAN-8 | Bookland
UPC 2-Digit Supplement | UPC 5-Digit Supplement

© Copyright 2000 - 2027