Generatory kodów kreskowych online

Patrz także:


Moja skrzynka pocztowa  ==> mail to me - Romek

Miejsce na Twoj± reklamę


GENERATOR KODU KRESKOWEGO Code39
(full ASCII) ver 1.20

Kod do wprowadzenia może zawierać:
cyfry 0-9, litery A-Z, a-z oraz inne znaki dostępne na klawiaturze.
Znak * może być użyty tylko na pocz±tku i końcu kodu.
Znaki kontrolne ASCII wprowadza się kodami jak w zielonej ramce.
Na przykład kod zmiany wiersza LF wprowadza się tak   `LF`


Kontrola kodu:


Grubo¶ć cienkiej linii
    1 px
    2 px
    3 px
    4 px
    5 px

dodaj cyfrę kontroln±
nie pokazuj gwiazdek
rysuj z ramk±

Krótka instrukcja obsługi

Kliknięcie "Generuj ..." powoduje pokazanie obrazka z kodem paskowym.
Można na nim klikn±ć prawym guzikiem myszy i wybrać zapis obrazka na swój dysk.     A potem obrazek wykorzystać do ... swoich celów.
KOD
ASCII
NUL
SOH
STX
ETX
EOT
ENQ
ACK
BEL
BS
HT
LF
VT
FF
CR
SO
SI
DLE
DC1
DC2
DC3
DC4
NAK
SYN
ETB
CAN
EM
SUB
ESQ
FS
GS
RS
US
Generator on-line kodu kreskowego 39 Extended.
Wielkie i małe litery alfabetu, cyfry i inne znaki kontrolne ASCII.
Proszę mnie informować o wszelkich problemach z jego używaniem.
Licznik wizyt = 16975   od listopada 2013   (kodów w tej sesji = 1)