Generatory kodów kreskowych online

Patrz także:


Moja skrzynka pocztowa  ==> mail to me - Romek

Miejsce na Twoj± reklamę


GENERATOR KODU KRESKOWEGO
UCC/EAN128, GS1-128

ostrożnie — używaj na własne ryzyko 3.8.2018 RC3

skrypt generuje kody paskowe złożone z ci±gów np.
(00)590900065679600002(11)080515
(01)95012345678903(3102)000400
(8100)712345(21)12345678
(8005)000365(10)123456
(02)12345678901231(10)12345678901234567890(15)090422

To jest wersja testowa. Poprawki dotycz± lepszej kontroli danych wejsciowych. Proszę mnie informować gdyby żle działała

wpisz Identyfikator Zastosowania (AI)
i kod cyfrowy lub alfanumeryczny — 2 do 31 znaków zależnie od AI.

Kontrola kodu:

Grubo¶ć cienkiej linii
1 px
2 px
3 px
4 px
5 px
Wysoko¶ć cienkiej linii   px

rysuj z ramk±

Krótka instrukcja obsługi

Generator automatycznie wylicza sumę kontroln± dla EAN-128.
Znak sumy kontrolnej jest zapisywany w kodzie paskowym,
ale nie jest pokazywany jawnie w napisie pod kodem.

Znak sumy kontrolnej danych numerycznych jest dopisywany po wybraniu opcji.

Kliknięcie "Generuj ..." powoduje pokazanie obrazka z kodem paskowym.
Można na nim klikn±ć prawym guzikiem myszy i wybrać zapis obrazka na swój dysk. A potem obrazek wykorzystać do ... swoich celów.
Przykład:
EAN128-mixed code
Z instrukcji 09-122 Poczty Polskiej
Przykład:
EAN128-mixed code
Nieoptymalny z podręcznika GS-1
(StartB Fnc1 CodeC 80 05 00 03 65 CodeB Fnc1 CodeC 10 12 34 56 61 Stop)

Licznik wizyt = 1251   od 30 wrz 2010- (kodów w tej sesji = 1)