¤ Trochę historii
¤ Cyfra kontrolna w numerach ewidencyjnych
¤ Jak obliczyć cyfrę kontrolną?
¤ Numer PESEL
¤ Czy ten algorytm jest optymalny?
¤ Ciekawostki w kodowaniu numeru PESEL
¤ Inne numery
    ¤    NIP   REGON   REGON14
    ¤    ISBN   ISMN   ISSN
    ¤    EAN13   EAN8
    ¤    IACS - numery kolczyków krów
    ¤    BANK   IBAN   KARTY KREDYTOWE
    ¤    Paszporty, dowody ... Nowość
    ¤    Numery PWZ Lekarza  
    ¤    Numery PWZ Farmaceuty  
    ¤    Numery recept (Dz. U. Nr 85, poz. 785)   
¤ Syntetyczne podsumowanie algorytmów
¤ Słowniczek pojęć
¤ Gotowy program do weryfikacji (download)
¤ JavaScript do weryfikacji
¤ Lektura dodatkowa
¤ Kody terytorialne GUS
¤ Tablice rejestracyjne pojazdów

Numer Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza i Dentysty

USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
(Dz. U. Nr 60, poz. 636)
Art. 56.
 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi rejestr lekarzy, lekarzy stomatologów, felczerów i starszych felczerów, którzy zgłosili wniosek w sprawie upoważnienia ich do wystawiania zaświadczeń lekarskich.
 2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
  1. numer identyfikacyjny,
  2. numer prawa wykonywania zawodu,
  3. imię i nazwisko,
  4. nr PESEL,
  5. NIP,
  6. rodzaj i stopień specjalizacji,
  7. miejsce wykonywania zawodu,
  8. nazwę i siedzibę właściwej izby lekarskiej,
  9. informację o wydanych drukach zaświadczeń lekarskich,
  10. informację o cofnięciu upoważnienia, o którym mowa w art. 54.
 3. Osoby wymienione w ust. 1 są obowiązane podawać informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 2-8, oraz o wszelkich zmianach w tym zakresie.
 4. Numer identyfikacyjny wpisuje się w zaświadczeniu lekarskim.
 5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych:
  1. udostępnia Naczelnej Radzie Lekarskiej informacje zgromadzone w rejestrze, o którym mowa w ust. 1,
  2. jest uprawniony do korzystania z informacji, o których mowa w ust. 2, zgromadzonych w rejestrach lekarzy prowadzonych przez okręgowe rady lekarskie.
 6. Do dnia 30 czerwca 2001 r. numer identyfikacyjny staje się równocześnie numerem prawa wykonywania zawodu.

 


Z uchwał Okręgowej Izby Lekarskiej
 1. Okręgowa rada lekarska w uchwale, o której mowa w ust. 1, oznacza prawo wykonywania zawodu lekarza lub ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza numerem, który otrzymuje z Centralnego Rejestru Lekarzy, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 2.
 2. Numer prawa wykonywania zawodu lub ograniczonego prawa wykonywania zawodu stanowi siedmiocyfrowa liczba wyznaczana na podstawie identyfikatora systemowego ustalanego w porozumieniu z Naczelną Radą Lekarską przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako numer identyfikacyjny lekarza i udostępnianego przez ZUS Naczelnej Radzie Lekarskiej zgodnie z art. 56 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Nr 60, poz. 636 i Nr 110, poz. 1256) zwanej dalej "ustawą o świadczeniach pieniężnych".


Centralny Rejestr Lekarzy
http://www.nil.org.pl/xml/nil/rejlek/hurtd

Umożliwia uzyskiwanie podstawowych informacji o lekarzu na
podstawie numeru Prawa Wykonywania Zawodu (PWZ),
numeru PESEL
lub Imienia i Nazwiska.

Zasady wyznaczania nr prawa wykonywania
zawodu lekarza i lekarza dentysty (PWZ)

Numer PWZ spełnia następujące warunki:

 1. jest unikalny,
 2. nie przenosi żadnej informacji (np. dotyczącej kolejnego numeru lekarza w rejestrze, rozróżnienia lekarz - lekarz dentysta, płci),
 3. składa się z siedmiu cyfr,
 4. zawiera cyfrę kontrolną,
 5. nie rozpoczyna się od cyfry 0.

Struktura numeru PWZ:
KABCDEF gdzie K - cyfra kontrolna, A do F - cyfry od 0 do 9

Wyznaczenie cyfry kontrolnej: Cyfra kontrolna wyznaczana jest jako modulo 11 sumy cyfr od A do F pomnożonych przez wagi o wartościach od 1 do 6

Np. dla cyfr od A do F, będących odpowiednio: 4, 2, 5, 7, 4, 0

Suma:        4*1+2*2+5*3+7*4+4*5+0*6=71
Modulo:       71 mod 11 = 5
Cyfra kontrolna:  5

Numer PWZ: 5425740

Sprawdzenie poprawności można też wykonać przez przyjęcie wagi równej 10 dla pierwszej cyfry pełnego numeru PWZ. Dla powyższego przykładu:

cyfry PWZ:  5  4  2  5  7  4  0
wagi:   x 10  1  2  3  4  5  6
     -------------------------------
suma:    50 + 4 + 4 +15 +28 +20 + 0 = 121  121 mod 11 = 0 numer prawidłowy

Wykaz numerów kodowych okręgowych izb lekarskich
50 - Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku
51 - Beskidzka Okręgowa Izba Lekarska w Bielsku-Białej
52 - Okręgowa Izba Lekarska w Bydgoszczy
53 - Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku
54 - Okręgowa Izba Lekarska w Gorzowie Wielkopolskim
55 - Śląska Izba Lekarska w Katowicach
56 - Świętokrzyska Izba Lekarska w Kielcach
57 - Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie
58 - Lubelska Izba Lekarska w Lublinie
59 - Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi
60 - Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie
61 - Opolska Izba Lekarska w Opolu
62 - Okręgowa Izba Lekarska w Płocku
63 - Wielkopolska Izba Lekarska w Poznaniu
64 - Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie
65 - Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie
66 - Okręgowa Izba Lekarska w Tarnowie
67 - Kujawsko-Pomorska Izba Lekarska w Toruniu
68 - Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
69 - Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu
70 - Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze
72 - Wojskowa Izba Lekarska
74 - Okręgowa Izba Lekarska w Koszalinie
75 - Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie

Wykaz symboli terytorialnych województw zgodnie z podziałem terytorialnym państwa obowiązującym do dnia 31 grudnia 1998 r.
BP Biała Podlaska OP Opole
BK Białystok OS Ostrołęka
BB Bielsko-Biała PI Piła
BY Bydgoszcz PT Piotrków Trybunalski
CH Chełm PL Płock
CI Ciechanów PO Poznań
CZ Częstochowa PR Przemyśl
EL Elbląg RA Radom
GD Gdańsk RZ Rzeszów
GO Gorzów Wlkp. SE Siedlce
JG Jelenia Góra SI Sieradz
KL Kalisz SK Skierniewice
KT Katowice SL Słupsk
KI Kielce SU Suwałki
KN Konin SZ Szczecin
KO Koszalin TG Tarnobrzeg
KR Kraków TA Tarnów
KS Krosno TO Toruń
LG Legnica WA Warszawa
LE Leszno WB Wałbrzych
LU Lublin WL Włocławek
LO Łomża WR Wrocław
LD Łódź ZA Zamość
NS Nowy Sącz ZG Zielona Góra
OL Olsztyn 


Numer Prawa Wykonywania Zawodu Farmaceuty

Numery Prawa Wykonywania Zawodu farmaceuty wydają Okręgowe Izby Aptekarskie.

Raz przydzielony numer PWZ-F nie jest zmieniany po zmianie nazwiska, miejsca pracy lub miejsca zamieszakania.

Numer Prawa Wykonywania Zawodu farmaceuty składa sie z ośmiu cyfr, gdzie dwie pierwsze są numerem Okręgowej Izby Aptekarskiej (od 01 do 20), kolejne pięć cyfr jest numerem wynikającym z kolejności wpisu do rejestru, a ostatnia jest cyfrą kontrolną obliczaną na podstawie poprzednich siedmiu cyfr.

Sprawdzenia poprawności cyfry kontrolnej numeru można dokonać na stronie Weryfikator 25 rodzajów numerów.

Podstawowe dane farmaceuty można wyszukać w Centralnym Rejestrze Farmaceutów po podaniu co najmniej nazwiska lub fragmentu numeru PWZ-F.

Kody Okręgowych Izb Aptekarskich:
01   Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku
02   Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska
03   Pomorsko-Kujawska Okręgowa Izba Aptekarska
04   Częstochowska Okręgowa Izba Aptekarska
05   Gdańska Okręgowa Izba Aptekarska
06   Śląska Okręgowa Izba Aptekarska
07   Kielecka Okręgowa Izba Aptekarska
08   Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska
09   Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie
10   Lubelska Okręgowa Izba Aptekarska
11   Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi
12   Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie
13   Opolska Okręgowa Izba Aptekarska
14   Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
15   Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska
16   Zachodniopomorska Okręgowa Izba Aptekarska
17   Dolnośląska Okręgowa Izba Aptekarska
18   Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska
19   Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie
20   Kaliska Okręgowa Izba Aptekarska
21   Naczelna Izba Aptekarska


ciąg dalszy


Do firmy Sotarsoft.pl

Uprzejmie donoszę, że generator na stronie www.genapps.pl ma błąd.

Chodzi o generator numeru Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza, Dentysty itd.
przy kilkunastu próbach generowania wygenerował nieprawidłowe numery PWZ

10347640

10291051

Błąd jest w generowaniu cyfry kontrolnej. Dalej nie podpowiadam.

Autor zapomniał, że testowanie zajmuje 80% czasu pracy nad programem.

Romek

PS Jeżeli swoje wersje mobilne z takimi błędami sprzedajecie na Google Play i AppStore to powinniście mi oddać 10% zarobionych tam pieniędzy.

Walidator numeru PWZ też ma błąd ponieważ przyjmuje błędne numery, tzn. niezgodne z opisem Naczelnej Izby Lekarskiej.

          Licznik = (od 2 listopada 2006)
          ostatnie poprawki

Valid HTML 4.01!