Suma lub cyfra kontrolna - cd.

Syntetyczne podsumowanie algorytmów:

numery     wagi           algorytmy
PESEL   1,3,7,9,1, 3,7,9,1,3   (10-(S MOD 10)) MOD 10
REGON   8,9,2,3,4, 5,6,7       (S MOD 11)) MOD 10
NIP    6,5,7,2,3, 4,5,6,7       MOD 11
Nr Banku  7,1,3,9,7, 1,3         MOD 10
Nr ISBN  10,9,8,7,6, 5,4,3,2    (11-(S MOD 11)) MOD 11
Nr ISSN  8,7,6,5,4, 3,2      (11-(S MOD 11)) MOD 11
Nr ISMN  3,1,3,1,3, 1,3,1,3    (10-(S MOD 10)) MOD 10
Nr EAN13  1,3,1,3,1,3, 1,3,1,3,1,3 (10-(S MOD 10)) MOD 10
Nr EAN8  3,1,3,1,3, 1,3      (10-(S MOD 10)) MOD 10
Nr IACS  3,1,3,1,3, 1,3,1,3,1,3  (10-(S MOD 10)) MOD 10
Nr paszp  7,3,1,7,3,1 ...         MOD 10


Słowniczek pojęć:

Modulo
jest to reszta z dzielenia. Przykład 13 mod 6 = 1
PESEL
jedenasto cyfrowy identyfikator
(Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności)
NIP
dziesięcio cyfrowy identyfikator podatkowy
(Numer Identyfikacji Podatkowej)
REGON
dziewięcio cyfrowy identyfikator statystyczny
(Rejestr Gospodarki Narodowej)
Nr banku -
pierwsze osiem cyfr konta bankowego oznacza
bank w którym jest założone owo konto.
ISBN
Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki
International Standard Book Number
ISSN
International Standard Serial Number
ISMN
International Standard Music Number
Międzynarodowy Znormalizowany Numer Druku Muzycznego,
Zaczyna się literą M, po której następuje 9 cyfr
ISRN
International Standard Technical Report Number
IACS
The EU Integrated Administration and Control System
Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli

Gotowy program do weryfikacji

Gotowy program napisany w Turbo Paskalu i działający w DOSie lub oknie DOSowym w starszych wersjach Windows można załadować na swój komputer po kliknięciu na ten guzik

Download Now
 • Program weryfikuje omawiane tu numery identyfikacyjne.
 • Akceptuje także dane w postaci 725-101-21-80.
 • Kod źródłowy można otrzymać od autora za niewielką opłatą jak za typowy program shareware.
 • Program weryfikuje także numery kart kredytowych (nowość 2001).
 • Program weryfikuje numery REGON14 według ulepszonego algorytmu (nowość 2003).
 

JavaScript do weryfikacji

można załadować na swój komputer po kliknięciu na ten guzik

Załaduj skrypt
 • Program weryfikuje omawiane tu numery identyfikacyjne.
 • Akceptuje także dane w postaci 725-101-21-80.
 • Kod źródłowy można oglądać bez ograniczeń. :-)
 • Kod źródłowy można włączyć do swoich stron tylko po uzyskaniu zezwolenia od autora
 • Program weryfikuje także numery kart kredytowych (nowość 2001).
 • Program weryfikuje numery kolczyków IACS (nowość 2003).
 • Program weryfikuje numery gospodarstw wg. IACS
 • Po roku 2003 wprowadzono także weryfikacje numerów:
  • Numer konta bankowego IBAN (26 cyfrowego)
  • Numer Dowodu Osobistego - plastikowego
  • Numer Zezwolenia Wykonywania Zawodu Lekarza - ten na pieczątce
  • Numer IMEI telefonu komórkowego
  • Numer banknotu EURO
  • W kolejnych latach dodano kolejne weryfikacje

Lektura dodatkowa :)spis treści


          Licznik = (od 2 stycznia 2001)
          ostatnie poprawki

Valid HTML 4.01!